Web 2.0

W Krakowie odbędzie się seminiarium dotyczące prawa, NGO i web 2.0

27 czerwca 9:00-15:30 w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 w Krakowie odbędzie się seminarium organizowane przez Fundację Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka. Poświęcone będzie ono bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.