Organizacja pozarządowa

W Łodzi konsultowany jest nowy regulamin konsultacji społecznych

Od 16 do 30 stycznia 2012 roku łodzianie i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać uwagi do projektu regulaminu konsultacji społecznych.

Koalicja organizacji pozarządowych i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do premiera RP

4 lutego Koalicja na Rzecz Równych Szans złożyła w kancelarii premiera RP, Donalda Tuska, pismo w sprawie polityki antydyskryminacyjnej. Dotyczy ono uwag kierowanych przez Komisję Europejską w stosunku do Polski o naruszenie prawa wspólnotowego poprzez nieprawidłowe wdrożenie przepisów antydyskryminacyjnych w zakresie zatrudnienia i pracy.

W Krakowie odbędzie się seminiarium dotyczące prawa, NGO i web 2.0

27 czerwca 9:00-15:30 w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 w Krakowie odbędzie się seminarium organizowane przez Fundację Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka. Poświęcone będzie ono bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

W Fabryce Trzciny odbędzie się konferencja poświęcona wykorzystaniu nowych technologii w trzecim sektorze

W dniach 23-24 maja w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie odbędzie się konferencjaSektor 3.0 Technologie w organizacjach pozarządowych.