W Krakowie odbędzie się seminiarium dotyczące prawa, NGO i web 2.0

27 czerwca 9:00-15:30 w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 w Krakowie odbędzie się seminarium organizowane przez Fundację Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka. Poświęcone będzie ono bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu “NGO 2.0 i prawo” skierowanego do organizacji pozarządowych z Małopolski i innych regionów, mającego na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz prawa. Projekt ten jest rozwinięciem zeszłorocznego – “NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”.

Przez cały okres trwania projektu prowadzone będą doradztwa obejmujące tematykę:
  • prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych (m. in. zakładanie i funkcjonowanie organizacji, uzyskiwanie statusu OPP, prawo autorskie i ochrona danych osobowych),
  • zastosowania nowoczesnych narzędzi web 2.0 w pracy organizacji pozarządowej (m. in. portale społecznościowe, komputerowe narzędzia organizacji pracy).

Odbędą się również trzy szkolenia:
  • Prawo a powstawanie i funkcjonowanie organizacji
  • NGO i web 2.0
  • Prawo autorskie i wolna kultura

  • NFNGO 2.0 i PRAWO]

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu NGO 2.0 i prawo – seminarium w Krakowie

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-06-22 14:33:05