Europejska Agencja Kosmiczna

Polska jest już gotowa do negocjacji członkostwa w ESA

Rząd Polski wykonał pierwszy krok w ramach przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Premier podpisał instrukcję negocjacyjną z ESA wraz ze wszystkimi załącznikami.

Polska przystąpi do członkostwa w ESA

Rząd Polski zgodził się na formalny akces Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Proces negocjacji członkowskich rozpoczął się jesienią 2011 roku, a zakończył w kwietniu 2012 roku.

ESA naprawiła satelitę GOCE

Udała się operacja naprawy satelity grawimetrycznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, GOCE. Po przerwie trwającej od 8 lipca statek znowu przesyła na Ziemię dane naukowe.

Rumunia członkiem ESA w 2011 roku

20 stycznia Rumunia przystąpiła do Konwencji ESA. Podpisanie porozumienia akcesyjnego oznacza, że do pełnego członkostwa brakuje jedynie ratyfikacji akcesji przez rząd Rumunii. Rumunia stanie się więc w 2011 roku 19. członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Kolejna umowa przybliża realizację europejskiego systemu GPS

25 października w Brukseli podpisano 4 z 6 kontraktów na realizacje europejskiego systemu globalnej nawigacji satelitarnej Galileo. ESA powierzyła świadczenia części naziemnej usług Galileo firmie Spaceopal.

Krytyczny audyt europejskiego systemu GPS

Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił w poniedziałek, że mocno spóźniony europejski system nawigacji satelitarnej, Galileo, był źle przygotowany i jest źle zarządzany.