Trybunał Obrachunkowy

Krytyczny audyt europejskiego systemu GPS

Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił w poniedziałek, że mocno spóźniony europejski system nawigacji satelitarnej, Galileo, był źle przygotowany i jest źle zarządzany.