W Łodzi konsultowany jest nowy regulamin konsultacji społecznych

Od 16 do 30 stycznia 2012 roku łodzianie i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać uwagi do projektu regulaminu konsultacji społecznych.

Regulamin konsultacji społecznych to dokument określający w jaki sposób mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię o różnych dokumentach tworzonych w Urzędzie Miasta Łodzi - strategiach, regulaminach, planach zagospodarowania przestrzennego czy budżecie miasta.

Obecnie obowiązujący dokument został zmodyfikowany przez grupę urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych (ruch społeczny Łodzianie Decydują) po prawie roku pracy i podpatrywania dobrych praktyk w innych miastach. Na podstawie obecnego regulaminu w Łodzi przeprowadzono już kilkukrotnie konsultacje społeczne - zatem i strona urzędowa i społeczna może zaproponować zmiany, które wpłyną na poprawienie mechanizmów konsultowania urzędowych dokumentów z mieszkańcami.

Dodatkowo mieszkańcy związani z ruchem społecznym Łodzianie Decydują przedstawili na swojej stronie zestaw najistotniejszych zmian oraz uzasadnienie dlaczego niektóre zmiany nie zostały do tej pory wprowadzone. Co nie znaczy, że w ramach trwających konsultacji nie można ich ponownie zaproponować czy dodać propozycje nowych zapisów.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Łodzi a także, w osobnych konsultacjach, przedstawiciele łódzkich organizacji pozarządowych. Obowiązek konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi nakłada na samorządy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/708056.html.

Jak zgłaszać uwagi

Propozycje, uwagi i opinie do nowego regulaminu konsultacji społecznych można przekazać tylko na urzędowym formularzu:
  • drogą elektroniczną na adres zespol.konsultacji@uml.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  • bezpośrednio do Zespołu ds. Konsultacji Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 222, w godzinach pracy urzędu,
  • na forum dyskusyjnym http://forum.samorzad.lodz.pl/

Co po konsultacjach

Po zakończeniu konsultacji i przedstawieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców zostanie przygotowany ostateczny projekt regulaminu konsultacji (należy zaznaczyć, że uwagi zgłoszone przez mieszkańców nie są obligatoryjne dla Urzędu Miasta Łodzi; jednak pracownicy Urzędu muszą odnieść się do propozycji i ew. uzasadnić ich odrzucenie). Ostateczny projekt będzie musiał uzyskać opinię Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dopiero potem trafi pod głosowanie łódzkiej Rady Miejskiej. Nowy regulamin będzie obowiązywać nie wcześniej niż za 3 miesiące.

Źródła

  • Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych - Urząd Miasta Łodzi - 29 grudnia 2011
  • Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich - Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi (...) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych - Urząd Miasta Łodzi - 2 stycznia 2012
  • Łodzianie Decydują - Projekt nowego Regulaminu Konsultacji Społecznych ocenią łodzianie - Łodzianie Decydują - 8 stycznia 2012


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-01-16 00:00:00