Łódż

W Łodzi konsultowany jest nowy regulamin konsultacji społecznych

Od 16 do 30 stycznia 2012 roku łodzianie i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać uwagi do projektu regulaminu konsultacji społecznych.