Sytuacja powodziowa w Polsce 18 maja 2010

W ciągu kilku ostatnich dni na terenie południowej Polski, rzeki w dorzeczu Wisły i Odry rzeki wielokrotnie przekroczyły stany alarmowe, doprowadzając do podtopień, przemakania wałów i ewakuacji ludności. Poniżej znajduje się stan zagrożenia dla konkretnych obszarów.

Poniżej znajduje się opis warunków w konkretnych miastach do dnia 18 maja 2010.

Sytuacja powodziowa w zlewni Odry

Poza Opolem i Wrocławiem, gdzie przekroczone zostały stany ostrzegawcze, na całej długości rzeki do Zielonej Góry przekroczone są już stany alarmowe.

Gliwice

W nocy z poniedziałku na wtorek Kłodnica przerwała wały przeciwpowodziowe w centrum Gliwic i zalała miasteczko akademickie. Woda zalała miedzy innymi Wydział Mechaniczny Technologiczny i Bibliotekę Politechniki Śląskiej.

Rybnik

Po raz drugi w historii otwarto specjalny upust denny w Zalewie Rybnickim, bo ilość wody wpływająca do jeziora jest zbyt duża. Poprzednim razem taka sytuacja miała miejsce podczas powodzi w 1997 roku.

Racibórz

Ze względu na niezmienny napływ wody z Czech o godz. 13.00 miał zebrać się sztab kryzysowy. W powiecie raciborskim zalane są już setki hektarów gruntów i podtapiane wsie.

Opole

Stan wody w Odrze podnosił się, ale miastu nie groziło przerwanie wałów. Komunikacja na odrzańskich mostach odbywała się normalnie - również życie w mieście toczyło się bez przeszkód.

Zabrze

W niedzielę 16 maja wzbierająca Kłodnica zaczęła grozić wylaniem na na odcinku graniczącym z Przyszowicami i Zabrzem-Makoszowami. W związku z tym od godziny 17 strażacy rozpoczęli akcję podwyższania i wzmacniania przeciekających wałów przeciwpowodziowych. W poniedziałek, pomimo starań pracujących przy wzmacnianiu wałów strażaków, żołnierzy i mieszkańców okolicy, przeciekająca przez wały woda zaczęła podtapiać domy w Makoszowach. Coraz bardziej zagrożone powodzią były dwie sąsiadujące ze sobą dzielnice Zabrza - Makoszowy i Kończyce zamieszkane przez około 2000 osób. O godzinie 16 wał przeciwpowodziowy został przerwany na wysokości Stawów Makoszowskich i woda zaczęła zatapiać las znajdujący się pomiędzy Makoszowami i Kończycami. Do akcji ratunkowej przyłączyli się górnicy z pobliskiej kopalni Sośnica-Makoszowy i ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W nocy około godziny 22 przerwany został wał przeciwpowodziowy w Makoszowach. Częściowo zalało znajdującą się na południowy-wschód od ulic Legnickiej i Makoszowskiej cześć Makoszów nazywaną Piasek. Obecnie trwa budowa improwizowanych umocnień przeciwpowodziowych z worków z piaskiem wzdłuż ulicy Makoszowskiej. Mają one ochronić przed powodzią pozostałą cześć dzielnicy.

Sytuacja powodziowa w dorzeczu Wisły

Na Wiśle w górnym odcinku aż do ujścia Sanu wszędzie stany alarmowe są przekroczone. Podobna sytuacja jest na Przemszy i Wisłoce.

Bielsko-Biała


Niektóre rzeki w Bielsku i jego okolicach np. Biała lekko wylewały w kilku miejscach dnia 17 maja. Na chwilę obecną sytuacja nieco się poprawiła. Zalane są piwnice w wielu blokach mieszkalnych. Poziom wody w zależności od nasilenia opadów obniża się bądź podnosi w ciągu dnia. Sytuacja jest pod kontrolą; większość dróg jest przejezdna, zaś straż pożarna wypompowuje wodę z zalanych miejsc. W dniu dzisiejszym zamknięto też szkoły na terenie Bielska-Białej.

Kraków

W Krakowie zagrożony zalaniem jest most Dębnicki, tam brakuje kilkudziesięciu centymetrów, by woda przelała się przez niego. Jeżeli do tego dojdzie, zalaniu ulec może Aleja Trzech Wieszczów oraz część dzielnicy Podgórze. W tym momencie poziom Wisły na Krakowskiej stacji Bielany wynosi 939 cm i rośnie. Miasto przygotowuje się na ewentualną ewakuację dzielnic położonych w bliskim sąsiedztwie Wisły, w tej chwili dochodzi już do izolowanych przypadków ewakuacji ludzi z dzielnicy Podgórze.

Jasło


16 maja 2010 na terenie Jasła jak i całego powiatu został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy[1]. Podtopiona została część zabudowań na peryferiach miasta, w Kołaczycach przeprowadzono ewakuację zagrożonych gospodarstw[2]. Podtopione zostały również pobliskie miejscowości: Roztoki, Wrocanka, Tarnowiec, Czeluśnica. Według danych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle z dnia 18 maja 2010 (godzina 11:00), Wisłoka przekroczyła w punkcie pomiarowym Liwocz stan alarmowy o 62 cm (wysokość 282 cm). Na Ropie w Topolinach zmierzono poziom 408 cm, stan alarmowy przekroczony został o 28 cm. Jasiołka osiągając poziom 394 cm przekroczyła stan alarmowy o 94 cm[3].

Sytuacja powodziowa w zlewni Warty

W zlewni Warty stany alarmowe przekroczone są zarówno na górnej Warcie, jak i jej dopływach: Liswarcie, Prośnie, Nerze. Wczoraj poziom wody na Liswarcie był najwyższy w stosunku do obserwowanych w okresie wieloletnim.

Częstochowa

Zalane zostały ulice w dzielnicach Gnaszyn, Mirów i Zawodzie, znaczna część z nich jest jednak przejezdna. Przy głównych arteriach przestała funkcjonować sygnalizacja świetlna.

Sytuacja powodziowa w zlewni Sanu

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zlewni Sanu na początku dnia stany alarmowe przekroczone były tylko w dolnej części Wisłoka, w górnych odcinkach rzek utrzymywały się już tylko stany wysokie.

Rzeszów

Rzeszowskie Bulwary, jak również budowana przy tamie na rzece Wisłok elektrownia wodna, znajdują się wciąż pod wodą.

Przypisy

 1. Intensywne opady w Jaśle, 2010-05-16, Urząd Miasta
 2. Ciągle pada, ale sytuacja jest opanowana, id="ref_3">Sytuacja powodziowa bez zmian. Jaślanie mogą liczyć na pomoc,

  Źródła

  • Pogodynka - Dobowa suma opadów - - 18 maja 2010
  • Pogodynka - Aktualizowana mapa zlewni górnej Wisły ze stanem zagrożeń powodziowych - - 18 maja 2010
  • Pogodynka - Aktualizowana mapa zlewni górnej Odry ze stanem zagrożeń powodziowych - - 18 maja 2010
  • Pogodynka - Aktualizowana mapa zlewni Sanu ze stanem zagrożeń powodziowych - - 18 maja 2010
  • Pogodynka - Aktualizowana mapa zlewni Warty ze stanem zagrożeń powodziowych - - 18 maja 2010
  • ek, ti - Woda zalała część ulic w Częstochowie. Objazdy autobusów - - 18 maja 2010
  • Jacek Madeja, Olga Trojak - Racibórz wciąż w strachu. Odra zaleje miasto? (Relacja) - - 17-18 maja 2010


  Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2021-01-19 07:23:02