Co jest potrzebne do poprawnego działania placu zabaw?

Wszystkie dzieciaki uwielbiają się bawić, ale niezwykle istotne jest to, żeby w tym czasie nie wydarzyło się nic niepożądanego. Co prawda obecnie w takich miejscach nie ma już raczej starych oraz skorodowanych urządzeń, jednak niestety czasem zdarzają się takie wykonane w słabej jakości.


Może dotyczyć to praktycznie dowolnego będącego na placu zabaw sprzętu, zatem karuzeli czy zjeżdżalni.


kontrola placu zabaw
Przygotowane przez: Sonia Belviso
Podpatrzone na: http://www.flickr.com


Wbrew pozorom do budowy całkowicie bezpiecznego placu zabaw konieczne jest bogate doświadczenie i obszerna wiedza. Wszelkiego typu zabawki powinny zostać wykonane z bardzo mocnych i odpornych surowców. Z tego też powodu przed oddaniem takiego miejsca do użytku, obligatoryjna jest specjalistyczna kontrola placu zabaw. Jest ona przeprowadzana w celu skontrolowania, czy poszczególne części placu są wykonane w zgodności z m.in. normą PN-EN 1176-7. Tego typu inspekcja może zostać przeprowadzona w celu wykonania odbioru technicznego czy też certyfikacji. W wypadku pomyślnego rezultatu badania, jednostka, która je wykonała, jest zobligowana do przekazania specjalnego dyplomu.


Katyń


warszawa
Przygotowane przez: Logofag


Polecamy też

Co jaki czas muszą być wykonywane kontrole placu zabaw?

Jan Paweł II
Podpatrzone na: http://grafik.rp.pl
Wszyscy wiemy, że dzieciaki lubią się bawić, jednak powinny to robić w bardzo bezpiecznych warunkach. Z tego też powodu wszystkie place zabaw powinny być tak urządzone, żeby nie stwarzały jakiegoś niebezpieczeństwa.


Żeby to zapewnić, takie miejsca jak wymienione place zabaw, skateparki czy też siłownie plenerowe muszą być cyklicznie kontrolowane odnośnie stanu zużycia.


Zaświadcza on zgodność wykonania inwestycji zgodnie z odpowiednimi normami. Certyfikacja mogłaby dotyczyć kompletnego obiektu albo wyłącznie poszczególnych części składowych, np. huśtawek czy też nawierzchni. Przeróżne funkcjonujące standardy, wg. jakich powinny zostać przeprowadzone kolejne prace lub wykonane urządzenia to np.


norma PN-EN 14974+A12010 określająca poprawną konstrukcję skateparków czy norma PN-EN 149602014-02 oPiSująca bezpieczną konstrukcję zabawek nadmuchiwanych. Właściciele placów powinni wykonać plan przeglądu placu.
2018-01-17 12:17:02