Open Access

Koalicja Otwartej Edukacji planuje organizację kursów dla przyszłych animatorów w Toruniu

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) planuje organizację kursów dla aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego w celu wyszkolenia ich na przyszłych animatorów.