Krzysztof

Spotkanie Boniego ze zwierzchnikiem Prawosławnej Cerkwi Ziem Czeskich i Słowacji

Minister Michał Boni oraz sekretarz stanu Włodzimierz Karpiński spotkali się z Wielce Błogosławionym, Arcybiskupem Pragi, Metropolitą Ziem Czeskich i Słowacji Krzysztofem – zwierzchnikiem Prawosławnej Cerkwi Ziem Czeskich i Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli również Jego Eminencja Metropolita Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski oraz biskup Joachim i ks. Jan Nowak.