Narodowy Fundusz Zdrowia

Trwa spór zbiorowy między położnymi a prezes Pabianickiego Centrum Medycznego

Trwa spór między prezes Pabianickiego Centrum Medycznego, Dominiką Konopacką a personelem medycznym szpitala. Pozostające w sporze zbiorowym z pracodawcą położne z Pabianic przyszły w piątek do pracy ubrane na czarno. Chciały w ten sposób zaprotestować przeciwko planom połączenia ginekologii i położnictwa, co spowoduje zwolnienia wśród ich personelu.

Lubelskie: ministerstwo zdrowia zmieni algorytm podziału środków na rok 2010?

"Prace nad zmianą niekorzystnego dla Lubelszczyzny algorytmu mają pełne poparcie koalicji i nie będą w żaden sposób spowolnione. Algorytm podziału środków na rok 2010 będzie korzystniejszy od obecnie obowiązującego" - zapewniał wczoraj w Lublinie wiceminister zdrowia Jacek Szulc.