Lublin

Noc Kupały 2011 w Polsce

W okresie przesilenia letniego, tradycyjnie w różnych rejonach Polski, obchodzone będzie jedno z największych etnicznych świąt słowiańskich, zwane Nocą Kupały - poczynając od wielkoformatowych imprez plenerowych, luźno nawiązujących do rodzimej tradycji (jak np. krakowskie czy warszawskie Wianki), po raczej kameralne, ściśle związane z aspektami tego święta obchody regionalne (organizowane np. przez rodzimowiercze związki wyznaniowe).

Lubelskie: ministerstwo zdrowia zmieni algorytm podziału środków na rok 2010?

"Prace nad zmianą niekorzystnego dla Lubelszczyzny algorytmu mają pełne poparcie koalicji i nie będą w żaden sposób spowolnione. Algorytm podziału środków na rok 2010 będzie korzystniejszy od obecnie obowiązującego" - zapewniał wczoraj w Lublinie wiceminister zdrowia Jacek Szulc.