Spór zbiorowy

Trwa spór zbiorowy między położnymi a prezes Pabianickiego Centrum Medycznego

Trwa spór między prezes Pabianickiego Centrum Medycznego, Dominiką Konopacką a personelem medycznym szpitala. Pozostające w sporze zbiorowym z pracodawcą położne z Pabianic przyszły w piątek do pracy ubrane na czarno. Chciały w ten sposób zaprotestować przeciwko planom połączenia ginekologii i położnictwa, co spowoduje zwolnienia wśród ich personelu.