Supermocarstwo

55 rocznica wystrzelenia Sputnika

Dzisiaj minie, 55. rocznica umieszczenia na orbicie okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelity Ziemi. To wydarzenie zapoczątkowało podbój kosmosu. Rozpoczął się wyścig kosmiczny między dwoma supermocarstwami ZSRR i USA, który zaowocował lądowaniem człowieka na Księżycu.