Prezydent
Budynek Sejmu RP
Przygotowane przez: Kpalion
Podpatrzone na: wikipedia.pl

Zakończenie kadencji sejmu

Zgodnie z artykułem 98 Polskiej Konstytucji Sejm (podobnie jak Senat) pełni kadencję na okres 4 lat. Zakończenie przewidziane jest na dzień poprzedzający datę zebrania się Sejmu kolejnej kadencji ( w takiej sytuacji określa się je zakończeniem zwyczajnym). Jest to gwarancją nieprzerwanego działania władzy wykonawczej pełnionej przez Parlament RP.

Kolejne napięcia między Rosją a Gruzją

Niecały rok po wojnie w Osetii Południowej 2 sierpnia 2009 rosyjscy żołnierze weszli "na teren wsi Kweczi w rejonie Gori, by przesunąć tak zwaną granicę z Osetią Południową" oraz zajęli "nieco więcej terytoriów gruzińskich" - informacja ta została podana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji.
wstążka żałobna

Żałoba Narodowa

Prezydent Lech Kaczyński ogłosił żałobę narodową. - Wczoraj nasz kraj dotknęła tragedia. Zginęli oficerowie i podoficer polskiego lotnictwa. Nie zapomnimy o ofiarnej służbie tych, którzy zginęli pod Mirosławcem - powiedział prezydent...