Powstanie Warszawskie
Pióro
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Powstanie Warszawskie - wiersz K.K.Baczyński

1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie Warszawskie.
Wiersz upamiętniający tamte wydarzenia...
Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

1 sierpnia 1944 roku, w stolicy o 17.00 wybiła godzina "W" - rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Przeciwko żołnierzom niemieckim w liczbie około 16 tys. stanęło około 50 tys. powstańców. Niestety, zaledwie 5 tys. polskich żołnierzy było dobrze uzbrojonych...