Mozilla Foundation

Berlin: odbyło się spotkanie organizacji związanych z wolną kulturą "Global Melt"

W dniach 27-29 marca w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związanych z wolną kulturą, poświęcone budowaniu społeczności wolnej kultury, a przede wszystkim organizowaniu wydarzeń.