Kościół
świece
Przygotowane przez: Mr. T in DC
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Beatyfikacja Marii Merkert

Promulgacja "Dekretu o cudzie" otworzyła drogę do beatyfikacji współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, która już za życia była uważana za wzór godny naśladowania...
różaniec
Przygotowane przez: Pacopus
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Encykliki Jana Pawła II

ENCYKLIKI REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciela człowieka) / 4 marca 1979r. Pierwsza encyklika Jana Pawła II ma charakter ewangelizacyjny. Papież koncentruje się w niej na wyzwoleniu człowieka poprzez jego wewnętrzną przemianę i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi...
Sprawiedliwość
Przygotowane przez: szlea
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

EPISCOPALIS AUDIENTIA W USTAWODAWSTWIE KONSTANTYNA WIELKIEGO

Episcopalis audientia, określana także episcopale iudicium czy episcopalis definitio, zgodnie z Encyklopedią...
Sprawiedliwość
Przygotowane przez: szlea
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Episcopalis Audientia u Konstantyna Wielkiego

Wraz z Konstytucją z 318 roku Konstantyn Wielki rozpoczął integrację ustawodawstwa państwowego z systemem sądowniczym Kościoła. Zostało to potwierdzone i wzmocnione w Konstytucji z 333 roku. Różnice co do istoty normatywnej są dość nieznaczne. Konstytucja z 333 roku podkreśla element egzekucji wyroków biskupich przez sędziów świeckich zarówno w sprawach niepełnoletnich jak i pełnoletnich...

Konflikt Cesarza z Papieżem

Za czasów Bolesława II Śmiałego cała Europa skupiła się na konflikcie papiesko-cesarskim, który przeszedł do historii jako spór o inwestyturę, czyli kwestię wpływu władzy świeckiej na władzę kościelną...