Bollywood

CK Agora: kultura Indii podczas ferii zimowych

CK Agora podczas tegorocznych ferii organizuje kilka imprez związanych z prezentacją innych kultur. Przeznaczone są one dla dzieci w wieku 7-12 lat. Ostatnio tematyka została poszerzona o wątki religijne, mające w zamierzeniu organizatorów pozwalać na przybliżanie dzieciom idei dialogu i uczyć ich tolerancji oraz poszanowania odmienności. Po zajęciach poświęconych buddyzmowi, islamowi i judaizmowi – tegoroczne ferie będą tematycznie związane z Indiami.