O tym w jaki sposób możemy pomagać innym


Zrzeszenia te w zamian za możliwość korzystania z wpływów z podatków muszą spełniać szereg rygorystycznych wymogów, między innymi powinny one publikować raporty finansowe ze swojej aktywności na własnej stronie www. Naturalnie nie ma przeszkód aby wybraną organizację wspomagać przez cały rok, nie koniecznie poprzez datki. Jednakowo ważne jest wsparcie praktyczne, dla przykładu przez wolontariat, czyli wykorzystanie własnych talentów dla dobra innych. Być może dzięki temu również i my nauczymy się czegoś od ludzi którym będziemy pomagać, a osoby którymi będziemy się zajmować będą nam nader wdzięczne.
2015-01-26 12:09:56
1 2