Łódź: powstały mapy zagospodarowania przestrzennego i rad osiedli

W kwietniu 2011 roku łódzka Fundacja Fenomen wystąpiła z prośbą do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi o stworzenie dwóch internetowych map. Może już korzystać ze zgromadzonych danych.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi stworzył precyzyjną mapę, na której naniósł ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zobaczyć, które rejony miasta mają swoje Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi. Na swojej głównej mapie dodano także warstwę, dzięki której łodzianie mogą w prosty sposób dowiedzieć się, która Rada Osiedla ma się nimi opiekować. Rada Osiedla jest to pomocnicza jednostka Urzędu Miasta Łodzi. Obie mapy wykonał MODGiK we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną na wniosek łódzkiej Fundacji Normalne Miasto "Fenomen".

Źródła

  • HB - Znajdź swoją radę osiedla na mapie - Fundacja Normalne Miasto "Fenomen" - 7 czerwca 2011
  • HB - Mapa Studium i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Fundacja Normalne Miasto "Fenomen" - 7 czerwca 2011


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-06-07 00:00:00