United States Army

Rząd zatwierdził umowę o warunkach działania armii amerykańskiej w Polsce

Dzisiaj rząd usankcjonował SOFA, czyli umowę o warunkach działania armii amerykańskiej w Polsce.