Pjongjang

Japonia w stanie najwyższej gotowości po ostrzale wyspy Yeonpyeong przez KRL-D

Członkowie gabinetu premiera Japonii Naoto Kana zostali postawieni dzisiaj w stan alertu.