Otwarte Zasoby Edukacyjne

Otwarte Zasoby Edukacyjne poparte przez przedstawicieli rządów na świecie - relacja z Kongresu UNESCO

10 rocznica przyjęcia terminu Otwarte Zasoby Edukacyjne, refleksja nad definicją i stanem OZE na świecie, prace nad tekstem Deklaracji Paryskiej, prezentacje projektów i modeli otwartego publikowania, panele i dyskusje, w których łącznie wzięło udział około 400 osób, obecność przedstawicieli rządów różnych krajów – to wszystko składa się na obraz trzydniowego Światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, który zakończył się w 22 czerwca w Paryżu. Podczas kongresu odbył się panel o stanie OZE w Polsce, oraz sesja regionalna dot. Europy z udziałem polskiego przedstawicielstwa.

Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych: zapowiedź

W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu w dniach 20-22 czerwca odbędzie się Światowy Kongres poświęcony Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Podczas Kongresu odbędzie się oficjalne zakończenie prac i ogłoszenie tekstu tzw. Deklaracji Paryskiej, która ma na celu wypracowanie strategii otwierania zasobów na poziomie rządowym w myśl idei, że zasoby finansowane z budżetu państwa powinny być dostępne na wolnych licencjach, dla wszystkich z prawem do dalszego wykorzystania.