Beldweyne

Stan wyjątkowy w Somalii

W wyniku nasilających się walk w Somalii rząd ogłosił stan wyjątkowy i poprosił kraje ościenne o natychmiastową pomoc militarną.