Krótka Historia Indian

indianie
Przygotowane przez: celesteh
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
Jestem pewien, że wszyscy znają losy Polski pod zaborami oraz historię innych państw byłego bloku wschodniego, które musiały walczyć o niepodległość ale czy ktoś z nas tak naprawdę zna losy Indian tak skutecznie zwalczanych najpierw przez kolonistów,a potem przez osadników USA.

Historia Indian stopniowo zazębiała się z historią polityczną mocarstw kolonialnych, a następnie USA i Kanady. Kontakty Indian z kolonistami europejskimi przybyłymi do Ameryki Północnej. zmieniły się w USA w XIX w. w stan stałej wojny; walki i zbrojny opór Indian zakończyła definitywnie masakra Siuksów w Wounded Knee w Dakocie Pd. (1890). Biali osadnicy wykorzystywali tradycyjne międzyplemienne waśnie do zwalczania Indian. Jedną z przyczyn wojen było nieprzestrzeganie przez osadników warunków traktatów zawieranych z Indianami

W 1778–1871 rząd USA podpisał z Indianami 389 traktatów, uznając plemiona za suwerenne jednostki polityczne (1871 Kongres zakazał ich dalszego podpisywania); większość dotyczyła zagarniania ziem plemiennych na rzecz USA w zamian za dobra materialne i wyznaczenie nowych terenów plemiennych (sądy rozpatrujące po 1946 skargi indiańskie i żądania zwrotu zagrabionego majątku uznały, iż większość traktatów była nieuczciwa). Państwo przejmując ziemię przydzielało Indianom rezerwaty, tereny, które były własnością plemienną. Do 1830 rząd USA zawarł traktaty z Indianami zamieszkującymi obszary w dolinach rzeki Ohio i przesunął ich tereny plemienne poza rzekę Missisipi. W 1830 pod presją plantatorów z Południa i po odkryciu złota w Georgii uchwalono ustawę o wysiedleniu Indian (tzw. Indian Removal Act), na mocy której przesiedlono przymusowo Indian z płd.-wsch. USA, tzn. Pięć Cywilizowanych Plemion, na tzw. Terytorium Indiańskie (obecnie stan Oklahoma); w drodze zmarły tysiące Indian, dotyczyło do gł. Czirokezów.

W 1832 utworzono (w ramach Departamentu Wojny) Biuro do Spraw Indian, kierujące i zarządzające wszystkimi ich sprawami. Do 1890 większość Indian została osadzona w rezerwatach, których powstało ok. 200. Przesiedlenia na tereny odmienne od dotychczasowych spowodowały konieczność zmiany przez Indian stylu życia. Dla grup koczujących myśliwych szczególnie dotkliwe były ograniczenia przestrzenne. Plan ucywilizowania Indian miał na celu przejęcie przez nich sposobów gospodarowania i wartości reprezentowanych przez Europejczyków. Jak widać historia Indian jest bardzo podobna do historii Polaków pod zaborami. Przesiedlenia jak żywo przypominają rugi pruskie i zesłania na Sybir, dochodzi również do oszukiwania rdzennej ludności, poniżania godności osobistej i wielkich bitew jak pod Terespolem czy Maciejowicami i równie wielkich masakr jak np. Katyn, Starobielsko czy Staszków.

Historia Indian jest pełna krwi, cierpienia i bólu podobnie jak polska, ja zaś mam nadzieję, iż swoim tekstem przekonałem paru ludzi, że powiedzenie „dobry Indianin to martwy Indianin” nie ma żadnego sensu.
Przygotowane przez: Maxwel
2005-11-18 18:19:11