XIV Warszawski Festiwal Nauki: dzień szósty

Trwa XIV Warszawski Festiwal Nauki, który zapowiadaliśmy. Odbyło się kilkadziesiąt imprez mających na celu popularyzację nauki.

Podczas szóstego dnia festiwalu, 23 września 2010, w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN odbyły się dwa wykłady dla osób zainteresowanych biologią. Pierwszy z nich miał tytuł: „Od krewetki do człowieka: życie społeczne kręgowców i bezkręgowców”, na którym prof. Ewa Joanna Godzińska opowiadała o tym, jak wyglądają role społeczne w mrowisku, o barwnym świecie mięczaków, gdzie samiec może udawać samicę lub jednocześnie na jednym boku prezentować odstraszający konkurentów wzór, a na drugim wyświetlać zachętę dla samicy. Wykazała, że społeczności tak odległych ewolucyjnie grup jak kręgowce i bezkręgowce wykazują podobieństwa.

Drugi wykład w tymże Instytucie prowadził prof. Waldemar Szelenberger. Tematem wykładu była „Fizjologia snu”. Słuchacze mogli zapoznać się z podstawami pojęciami dotyczącymi tego procesu fizjologicznego. Autor zaprezentował na wykresach zasady funkcjonowania naszego mózgu w tak złożonym procesie jak sen.

Baza lokalowa Instytutu okazała się niewystarczająca. Mimo elektronicznego połączenia dwóch sal nie dla wszystkich chętnych starczyło miejsca. Młodzież siedziała również na podłodze katedry.

Źródła



Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-06-22 14:32:02