Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach doprecyzowującą zadania MAC

Ustawa wprowadza szereg zmian na szczeblu administracji rządowej. Najistotniejsze dotyczą systemu bezpieczeństwa powszechnego. Dzięki nowelizacji wprowadzony zostaje nowy podział kompetencji w zakresie usuwania i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych: kompetencje te wraz z nadzorowaniem systemu powiadamiania ratunkowego przechodzą do MAC. To dlatego, że MAC nadzoruje rządową administrację w terenie i koordynuje jej działania, a także rozdziela fundusze na pomoc poszkodowanym. Pozwoli to na szybsze i sprawniejsze rozdysponowanie tych funduszy.

MAC zajmuje się też informatyzacją, a to dzięki zinformatyzowaniu systemów alarmowych będziemy mogli usprawnić i przyśpieszyć akcje ratunkowe i pomoc. Poza tym w terenie to podległy szefowi MAC wojewoda pełni kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych.

Inne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą m.in.:
  • doprecyzowania zadań w dziale informatyzacja (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i usług na żądanie, koordynacja interoperacyjności),
  • wskazania ministra właściwego do spraw administracji publicznej (w miejsce ministra od spraw wewnętrznych) jako ministra właściwego w zakresie udzielania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz jako ministra właściwego w zakresie centralnego repozytorium, w którym umieszcza się informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działach doprecyzowującą zadania MAC


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-08-08 00:00:00