"Nigdy Więcej" odnotowało prawie 200 aktów szowinizmu w 2009 roku

W najnowszym numerze periodka „Nigdy Więcej” ukazał się katalog incydentów faszystowskich i rasistowskich w Polsce mających miejsce w 2009 roku, tzw. „Brunatna Księga”. Odnotowano w niej niemal 200 incydentów o tle rasistowskim, faszystowskim, bądź noszących znamiona prześladowań lub ksenofobii.

„Brunatna Księga” to katalog incydentów faszystowskich prowadzonych przez stowarzyszenie „Nigdy Więcej” i Grupę Anty-Nazistowską, którzy są również wydawcami niekomercyjnego periodyka „Nigdy Więcej”. Jej książkowa wersja zawiera opis ponad 2500 incydentów z lat 1987-2008.

Stowarzyszenie podało prawie 150 opisów niemal 200 zdarzeń o charakterze rasistowskim, faszystowskim, nazistowskim, czy ksenofobicznym, jakie zarejestrowano w 2009 roku. Wśród nich można wyróżnić:
  • 19 pobić lub naruszeń nietykalności, w tym 8 osób o niepolskim pochodzeniu lub niebiałym kolorze skóry
  • 5 podpaleń lub usiłowania podpalenia (wszystkie w Białymstoku)
  • 5 przypadków stosowania gróźb
  • 17 ksenofobicznych lub antysemickich wystąpień w mediach, większość z anteny toruńskiego „Radia Maryja”
  • 20 przypadków lekceważących lub ksenofobicznych uwag, komentarzy i reakcji władz, urzędników państwowych, czy obsługi lokalów oraz wątpliwych, z punktu widzenia stowarzyszenia, umorzeń spraw sądowych o podłożu szowinistycznym
  • 3 przypadki handlu pamiątkami hitlerowskimi, w tym próby kradzieży i sprzedaży tablicy "Arbeit macht Frei" z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
  • 3 koncerty zespołów neofaszystowskich

Największą grupę incydentów stanowią przypadki malowania napisów, rozwieszania plakatów, przypadki wznoszenia okrzyków, czy akty wandalizmu (głównie świątyń wyznań niekatolickich i cmentarzy żydowskich) o tle antysemickim, homofobicznym, czy noszących znamiona innych rodzajów szowinizmu.
W ilości incydentów kwalifikujących się do „Brunatnej Księgi” wyróżnia się Warszawa (ok. 30), Toruń (za sprawą rozgłośni „Radio Maryja” redemptorysty Tadeusza Rydzyka), Białystok (14, w tym najgroźniejsze: pobicia, podpalenia, groźby) i Wrocław. Wśród największych miast skąd odebrano najmniej doniesień są między innymi Gdynia, Kraków, Łódź i Poznań.
Do pobić i naruszeń nietykalność dochodziło najczęściej w Szczecinie (wielokrotne prześladowania Norwega arabskiego pochodzenia, studenta Pomorskiej Akademii Medycznej), Warszawie i Białymstoku (tam miała miejsce połowa pobić osób o niepolskim pochodzeniu lub niebiałym kolorze).

„Nigdy Więcej” zarejestrowało również działalność polskich neofaszystów w Wielkiej Brytanii. W Manchesterze rozwieszali oni rasistowskie plakaty w pobliżu szkoły żydowskiej.

Do najbardziej niepokojących zdarzeń są te związane z pobiciami zagranicznych studentów i atakami na uchodźców, pracą lub wypowiedziami urzędników państwowych (niechęci przyjmowania zgłoszeń wykroczeń i przestępstw; wypowiedzi obrażających osoby chore lub niepełnosprawne; lekceważących komentarzy czy uzasadnień decyzji), wysokimi rangą wydarzeniami (podpalenia na Światowym Kongresie Esperanto w Białymstoku), pochwałami zbrodni (zabójstwa prezydenta Narutowicza, czy gloryfikacji Holocaustu), czy wandalizmem świątyń i cmentarzy (często wielokrotnie tych samych).

Stowarzyszenie wskazuje również wydarzenia pozytywne w walce z nienawiścią i nietolerancją. Zalicza do nich delegalizację brzeskiej organizacji neofaszystowskiej Obóz Narodowo-Radykalny, co było pierwszym zastosowanie art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z entuzjazmem przyjęło również precedensowy wyrok za obrażanie człowieka z uwagi na jego orientację seksualną vide sprawa Ryszarda Giersza.

Odnotowane incydenty nie obejmują zdarzeń na imprezach i widowiskach sportowych. Te zostaną opublikowane osobno w numerze 6. pisma „Stadion”, poświęconego rasizmowi w sporcie.

Informacje o stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”, jego magazynie i „Brunatnej Księdze” można znaleźć na stronie internetowej organizacji.

Źródła

  • Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" - Katalog wypadków - Brunatna Księga - Magazyn Nigdy Więcej - wiosna 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2021-04-29 07:37:03