Gdańsk: bezpłatne szkolenie z facylitacji w ramach międzynarodowego projektu IKM

Instytut Kultury Miejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Aktywna Społeczność krajów wyszehradzkich”, zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu z facylitacji w języku angielskim, które odbędzie się w dniach 11-15 marca br. w Gdańsku. Uczestnicy i uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów. Zgłoszenia należy składać do 15 lutego.

Zadaniem projektu „Aktywna Społeczność krajów wyszehradzkich” jest wyposażenie uczestników i uczestniczek szkoleń i wymian studyjnych w umiejętności liderskie i zbudowanie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk między krajami wyszehradzkimi a Wielką Brytanią i rozwijania współpracy.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty niezbędne w rekrutacji pod adresem:

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Bezpłatne szkolenie z facylitacji w ramach międzynarodowego projektu IKM


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-06-22 14:33:05