„Okrągły stół” w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

13 lipca odbyło się w MAC spotkanie z partnerami społecznymi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny. Przewodniczył mu minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Celem spotkania było omówienie kwestii spornych pomiędzy dostawcami treści, właścicielami praw i podmiotami administrującymi portalami i platformami internetowymi. Chodzi przede wszystkim o kwestię wyłączania odpowiedzialności host providera, podmiotów świadczących usługi wyszukiwania i dostawców linków oraz o procedurę zgłaszania i wycofywania bezprawnych danych (notice and takedown).

Minister poinformował, że projekt nowelizacji zostanie poddany ponownej analizie pod kątem zgłoszonych uwag, sugestii i postulatów. MAC zorganizuje również wkrótce dodatkowe spotkanie robocze w celu dopracowania procedury notice and takedown

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu „Okrągły stół” w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-19 00:00:00