Michał Boni

Michał Boni w Budapeszcie o cyberbezpieczeństwie

– Jak pogodzić wolność wypowiedzi i manifestowania własnych poglądów z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni? – pytał szef MAC Michał Boni w wystąpieniu na Budapesztańskiej Konferencji o Cyberprzestrzeni, która odbywa się w dniach 4-5 października w Budapeszcie.'''

Wizyta metropolity Cyryla I w Polsce

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni powitał w imieniu władz państwowych zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Rosji, metropolitę Moskwy i całej Rusi Cyryla I. Na lotnisku wojskowym Okęcie Cyryla I powitali także m.in. metropolita Warszawy i całej Polski abp Sawa oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.

Wizyta Cyryla I w Polsce

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni powitał w imieniu władz państwowych zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Rosji, patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla I. Na lotnisku wojskowym Okęcie Cyryla I powitali także m.in. metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.

Publiczne biblioteki przez następne trzy lata będą miały Internet za darmo

Szefowie resortu kultury Bogdan Zdrojewski, administracji i cyfryzacji Michał Boni, prezes zarządu Orange Polska Maciej Witucki oraz przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński uroczyście podpisali w MKDiN porozumienie o kontynuacji programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych.

Boni o zarządzaniu kryzysowym i „sprawnym państwie” na Śląsku

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, spotkał się w Katowicach z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem. Wojewoda zaprezentował ministrowi schemat i sposób działania służb kryzysowych. Przedstawił wypracowane na Śląsku procedury działania dla koordynatorów działań kryzysowych.

Manifest Cyfrowy Lewiatana podpisany

-Chcemy, by w nowym okresie programowania środków z UE powstał program operacyjny Polska Cyfrowa, aby dobrze spożytkować unijne pieniądze na ten cel– zapowiedział szef MAC Michał Boni przy okazji podpisywania Manifestu Cyfrowego stworzonego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

„Okrągły stół” w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

13 lipca odbyło się w MAC spotkanie z partnerami społecznymi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny. Przewodniczył mu minister administracji i cyfryzacji Michał Boni.

Konwent wojewodów w Gdańsku

Premier Donald Tusk i minister administracji i cyfryzacji Michał Boni spotkali się z wojewodami podczas konwentu wojewodów w Gdańsku.

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji: mamy nadzieję, że KE szybciej odblokuje fundusze na projekty informatyczne

- Komisja Europejska potwierdziła w liście, że do 20 lipca czeka na dokumenty uzupełniające polski Plan Naprawczy w sprawie projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych – powiedział Michał Boni, szef Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji na posiedzeniu 4 lipca. Terminy na przesłanie dodatkowych dokumentów Boni uzgodnił z komisarz Neelie Kroes w czasie niedawnej wizyty w Brukseli.'''

MAC proponuje wycofanie poprawki ws. zbiórek publicznych – dla liberalizacji przepisów lepsza zmiana całej ustawy

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wystosował list w sprawie zbiórek publicznych do posła Waldy’ego Dzikowskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
1 2