Sejm: odbyła się konferencja "Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce"

– patron konferencji]]
podczas przemówienia]]
23 kwietnia 2009 r. w godzinach 12:00-16:00 Koalicja Otwartej Edukacji zorganizowała konferencję pt. „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”. Miała ona miejsce w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Swym patronatem objął konferencję Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Celem konferencji było przybliżenie modelu otwartej edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych stosowanych na wszystkich szczeblach nauczania. W jej ramach zostały zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowania takich zasobów oraz
przedstawione wyzwania i założenia polityki wspierającej otwartą edukację.

Organizatorami konferencji były instytucje członkowskie Koalicji Otwartej Edukacji: Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, w tym kilku posłów, m.in. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także bibliotekarze, archiwiści, nauczyciele, studenci i dziennikarze.

W obradach wzięli udział także goście zagraniczni, którzy przybliżali rozwój zasobów otwartych na świecie – konferencja prowadzona była w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Konferencja Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce w Sejmie


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2009-04-29 00:00:00