Ministerstwo Edukacji szykuje zmiany w szkolnictwie

Od roku szkolnego 2012/2013 wchodzi w życie reforma programowa dla szkół ponadgimnazjalnych. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała 20 stycznia 2012 roku rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. To jeden z elementów trwającej reformy edukacji.

W szkołach ponadgimnazjalnych, od nowego roku szkolnego, uczeń częściowo będzie sam wybierać przedmioty których będzie się uczyć.

W zakresie podstawowym obowiązkowo licealiści będą się uczyć: wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. W zakresie podstawowym i/lub rozszerzonym (w zależności od wyboru ucznia) przedmiotów takich jak: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka. Dodatkowo będzie można uczęszczać na zajęcia z historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antyczna oraz filozofii - tylko w zakresie rozszerzonym.

W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie musiał wybrać od 2 do 4 przedmiotów, których będzie uczył się w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

Osoby, które będą uczęszczać na historię w wymiarze podstawowym będą musiały chodzić także na zajęcia uzupełniające pod nazwą "historia i społeczeństwo". Podobnie uczniowie, którzy w wymiarze podstawowym będą uczyć się biologii, chemii, fizyki lub geografii - dla nich obowiązany będzie przedmiot "przyroda".

Eksperci oświatowi na łamach Gazety Prawnej wyliczyli, że po zmianach programowych w liceach znika aż 90 godzin historii, 60 godzin języka polskiego i 120 godzin przedmiotów ścisłych. W przeliczeniu na tydzień nauki przez cały czas trwania liceum uczniowie stracą 2 godziny polskiego tygodniowo, 3 godziny historii, 2 lub 3 godziny biologii, fizyki, chemii, 2 geografii, 1 wiedzy o społeczeństwie, 1 informatyki.

Istotną zmianą jest także nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia ma zostać określony w osobnych rozporządzeniach.

Nauczyciele i dyrektorzy podkreślają, że te zmiana może nie wyjść na dobre licealistom, gdyż niewielki ich odsetek wie na jakie chce iść studia, a zatem jakie wybrać przedmioty w wariancie rozszerzonym. "To rozwiązanie dobre tylko w przypadku tych uczniów, którzy już w gimnazjum wiedzą, co chcą robić w życiu, i są w stanie wybrać przedmioty, które będą zdawać na maturze. A więc mają już wybrany kierunek studiów, na które egzaminem wstępnym jest matura" – mówi Wiesław Włodarski, dyrektor LO im. Ruy-Barbosy w Warszawie i szef Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich.

Zmiany dla liceum ogólnokształcącego

Przedmiot obecne minimum programowe (dla 32 tygodni nauki) - na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 nowe minimum programowe (od roku szkolnego 2012/2013) - na podstawie podpisanego 20 stycznia 2012 rozporządzenia
język polski 448 360
języki obce nowożytne 480 450
wiedza o kulturze 32 30
historia muzyki/ historia sztuki/ język łaciński i kultura antyczna/ filozofia* . 240
historia 160 60 (+240**)
wiedza o społeczeństwie 64 30 (+180**)
historia i społeczeństwo (jeśli nie wybrał programu rozszerzonego z historii lub wos) . 120
podstawy przedsiębiorczości 64 60
geografia 96 30 (+240**)
biologia 96 30 (+240**)
chemia 96 30 (+240**)
fizyka 96 30 (+240**)
przyroda (jeśli nie wybrał programu rozszerzonego z geografii, biologii, chemii lub fizyki) . 120
matematyka 288 300 (+180**)
informatyka 64 30 (+180**)
wychowanie fizyczne 288 270
edukacja dla bezpieczeństwa (przysposobienie obronne) 64 30
spotkania klasowe ("godzina wychowawcza") 96 90
religia/etyka 192
Oznaczenia: "*" przedmiot dodatkowy, realizowany tylko w wymiarze rozszerzonym; "**" dodatkowe godziny, jeśli uczeń wybierze dany przedmiot w wymiarze rozszerzonym

Źródła

  • Kolejna reforma szkolnictwa: Pożegnanie z liceum ogólnokształcącym - Gazeta Prawna - 3 lutego 2012
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - podpisane - MEN - 20 stycznia 2012
  • PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO [..., Załącznik 7 do projektu rozporządzenia|NF] - MEN - 16 maja 2011
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, załącznik 9 - MEN - 2002


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2021-03-03 07:28:30