Jak i komu przekazać jeden procent podatku

Od kilku lat podatnicy mają możliwość przekazywania 1% należnego podatku na konto wybranej organizacji pozarządowej zamiast do skarbu państwa.

Z roku na rok coraz więcej organizacji jest uprawionych do otrzymywania jednego procenta podatku. Dodatkowo w mediach widać reklamy organizacji pozarządowych zbierających 1%, na billboardach widać uśmiechnięte dzieci lub smutne zwierzęta przekonujące, że to im powinniśmy przekazać swoje pieniądze. Jednak w internecie coraz częściej można znaleźć apele, aby 1% podatku przekazywać w sposób przemyślany - organizacjom zajmującym się nie tylko pomocą konkretnym osobom czy organizacjom działającym na danym terenie.

Akcje związane z 1%

  • "1% = 100% wiedzy" - akcja promocyjna fundacji Wikimedia, prowadzącej portale wikipedia czy wikinews, zachęcająca do przekazania 1% podatku na rozwój projektów wiki.
  • 1% dla organizacji pożytku publicznego czy dla konkretnych osób? - argumenty Ewy Kulik-Bielińskiej, dyrektorki Fundacji im. Stefana Batorego za przekazywaniem 1% podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez organizacje, a nie na subkonta poszczególnych osób.
  • 1% dla łódzkiego - akcja prowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, zachęcająca do przekazywania 1% podatku organizacjom pozarządowym działającym w najbliższym otoczeniu.
  • 1% dla Olsztyna - kolejna akcja zachęcająca do przekazywania podatku lokalnym organizacjom
  • 1% nie dla fundacji korporacyjnych - akcja zachęcająca do przekazywania 1% organizacjom nie prowadzonym przez duże korporacje.

Jak przekazać 1%

Należy wybrać organizację pożytku publicznego (OPP) upoważnioną do otrzymywania 1% podatku od obywateli. Wykaz taki dostępny jest na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także w bazie organizacji pozarządowych na stronach przekazać 1% należnego podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" należy wpisać nazwę i numer KRS wybranej organizacji, a także kwotę, która nie może przekraczać 1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełnione zeznanie podatkowe należy przekazać do Urzędu Skarbowego (elektronicznie lub papierowo) i zapłacić należny podatek.

Zmiany w przekazywaniu?

Na początku 2012 roku Ruch Palikota, zgodnie z zapowiedziami, złożył w Sejmie projekt ustawy zakładający finansowanie partii politycznych z 1 proc. podatku zamiast z budżetowej subwencji. Od dłuższego czasu w Sejmie pojawia się także pomysł aby w podobny sposób finansować kościoły. Jak przyznaje dr. Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy: "Po wprowadzeniu 1 proc. na rzecz partii środki finansowane otrzymywałaby ta partia, którą sam podatnik wybierze, nawet niemająca swojej reprezentacji w parlamencie".

Źródła

  • red. - Jak przekazać 1%? - - 2012
  • red. - Lista OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 r. - - 15 grudnia 2011
  • red. - 1% podatku = 100% wiedzy - Wikimedia - 2012
  • Magdalena Majkowska - Partie polityczne chcą dostać 1 proc. z PIT - Gazeta Prawna - 9 lutego2012


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:27:06