Dialog
szkoła
Przygotowane przez: Laurie Sullivan
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Losy narodu żydowskiego od wieków są połączone z historią Polski

Przez ten okres czasu różnie układały się relacje pomiędzy obiema narodami, różne także stereotypy i wyobrażenia po dziś dzień są obecne w społeczeństwie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej Żydzi stanowili blisko jedną dziesiątą polskiego społeczeństwa, i tak naprawdę była to społeczność niezwykle zróżnicowana.