Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

„Polska”: CIA zakładało, że zamach na Jana Pawła II został przeprowadzony z inspiracji ZSRR

opublikowała wczoraj artykuł, w którym donosi, że zamachu na Jana Pawła II dokonano z inspiracji Związku Radzieckiego. Jak twierdzi dziennik, wynika to z odtajnionych przez CIA dokumentów, do których dotarła redakcja.

20. rocznica powołania pierwszego niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej

Dwadzieścia lat temu – 24 sierpnia 1989 r. – Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten dzień stał się początkiem rozpadu ZSRR. Trzy tygodnie później polski rząd został zatwierdzony przez parlament i prezydenta.

70. rocznica napaści ZSRR na Polskę

]]
]]
Mija 70. rocznica radzieckiej agresji na Polskę w czasie II wojny światowej. Dnia 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej, łamiąc obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt o nieagresji.