Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie

Wywiad z zespołem AIDG

W niedzielę 5 lipca na polonijnym Zjeździe Katolickim w podparyskim Osny wystąpił hardrockowy zespół AIDG z pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie koło Warszawy. Po koncercie reporterowi Wikinews udzielił wywiadu Mariusz Wierzba (wokalista) i Marcin Krzysztoszek (gitarzysta).

Osny pod Paryżem: odbył się kolejny polonijny Zjazd Katolicki

W niedzielę 5 lipca w Osny pod Paryżem odbył się kolejny coroczny Zjazd Katolicki Polonii francuskiej zorganizowany przez pallotynów.

5 lipca 2009 odbędzie się Zjazd Katolicki w Osny pod Paryżem

W niedzielę 5 lipca odbędzie się kolejny polonijny Zjazd Katolicki w podparyskim Osny.

Zmarł ks. prof. Julian Warzecha

Po długiej chorobie 12 stycznia zmarł ks. prof. dr hab. Julian Warzecha, ksiądz pallotyn, biblista.