Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Największa transakcja dziesięciolecia na rynku polskim

Największa od lat transakcja na polskim rynku telekomunikacyjnym została zawarta.