Universi Dominici Gregis

Sytuacja w Kościele Rzymskokatolickim po rezygnacji Benedykta XVI - Analiza procedur i przepisów dotyczących okresu sede vacante

11 lutego podczas konsystorza Benedykt XVI zwracając się w krótkim przemówieniu do zgromadzonych kardynałów ogłosił zamiar abdykacji. Papież zapowiedział iż 28 lutego o godzinie 20 rozpocznie się wakat na stolicy apostolskiej. Procedury obowiązujące w czasie sede vacante. Są dość dokładnie opisane właściwymi dokumentami w szczególności w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis.