Tadeusz Mazowiecki

20. rocznica powołania pierwszego niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej

Dwadzieścia lat temu – 24 sierpnia 1989 r. – Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten dzień stał się początkiem rozpadu ZSRR. Trzy tygodnie później polski rząd został zatwierdzony przez parlament i prezydenta.