Szlachta
szlachta
Przygotowane przez: M. Machay, eksponat - G. Hoffman

Kronika grubego podbródka czyli wywód o genetyce narodowej z baroku rodem - część I

Pewnie zapyta ktoś, co to ta "genetyka narodowa"? Ano nic specjalnego, poza kilkusetletnim obyczajem, który Polaka przygwoździł wieki temu i do dziś nie chce puścić. Nasi dawni rodacy znani byli w świecie z uczt wystawnych, pijaństwa okrutnego oraz niedorzecznej wręcz gościnności. I coś nam, współczesnym, z tych sarmackich czasów zostało.
Order Orła Białego

Próby ustanawiania Orderów Orła Białego w RP

W Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie było elitarnych królewskich bractw rycerskich, ani świeckich zakonów służących jako narzędzie polityki monarchy. Założenia ustrojowe kraju, w którym każdy szlachcic miał być równy, nie dopuszczały do utworzenia stowarzyszeń orderowych...