Ryszard Schnepf

Ambasador RP w Waszyngtonie odmówił udostępnienia lokalu na spotkanie świąteczne dla dzieci polonijnych

'''Niedawno mianowany ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf, odmówił użyczenia sali konferencyjno-bankietowej, będącej w dyspozycji placówki, na spotkanie opłatkowe dla uczniów polskiej szkoły funkcjonującej przy ambasadzie. W rozmowie z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły oświadczył też, że w przyszłości podobne imprezy, w tym również rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, nie będą mogły odbywać się w pomieszczeniach, którymi dysponuje ambasada.