Referendum w Irlandii w 2008 roku

2 października odbędzie się powtórne referendum w Irlandii

2 października Irlandczycy ponownie będą mogli wyrazić swoje TAK lub NIE dla Traktatu Lizbońskiego. Od wyników referendum zależy dalszy los dokumentu.