Rada Unii Europejskiej

W Bibliotece Narodowej odbędzie się konferencja dotycząca dostępu do dziedzictwa kulturalnego Europy

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europeana oraz Biblioteka Narodowa organizują konferencję, której celem jest rozpoczęcie debaty nad strategią „European Cultural Commons”. Przedmiotem tej strategii jest wolna kultura w domenie publicznej jako źródło innowacji.