QuickBird

USA: ponad 7 mld. USD na komercyjne satelity wywiadowcze

Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał dwóm firmom szereg umów o łącznej wartości 7,3 mld. USD na budowę nowych satelitów wywiadowczych i koniecznej do ich obsługi infrastruktury. Satelity powstaną w partnerstwie publiczno-prywatnym - metodzie finansowania coraz częściej wykorzystywanej w dziedzinie wojskowości.