Premier

Rzeczpospolita: wyrok nie jest przeszkodą bycia w szeregach PSL

Jak donosi serwis rp.pl jeden z najlepszych współpracowników premiera Pawlaka został skazany prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy. Uniemożliwia mu to dalszą obecność w Polskim Stronnictwie Ludowym.