Plac Wacława

W Pradze odbyła się demonstracja antyrządowa: fotoreportaż

17 listopada w Pradze odbyła się demonstracja skierowana przeciwko rządowym reformom, głównie reformom emerytalnym. Inicjatorami demonstracji były środowiska organizacji lewicowych (w tym obywatelska inicjatywa ProAlt) oraz związków zawodowych.