PGE Polska Grupa Energetyczna

Największa transakcja dziesięciolecia na rynku polskim

Największa od lat transakcja na polskim rynku telekomunikacyjnym została zawarta.